Nieuwe collectieve zonnedaken


Geen zin om te lezen? 

U kunt zich gelijk inschrijven via deze LINK 

of  scan met uw telefoon deze QR code. ===================>>>>>>>>>
Verjaardagsvisite bij iemand die net zonnepanelen heeft

In Den Haag liggen er veel zonnepanelen op daken. Mensen die dat doen zijn over het algemeen een beetje gek. Of ze worden het nadat ze panelen geplaatst hebben. Op een verjaardagsvisite kunnen ze zich niet inhouden. Vaak na het eerste kopje koffie en net als iedereen even stil is om een hapje te nemen van het gebak, beginnen ze.


Zeg, luister eens, we hebben sinds kort zonnepanelen. En weet je wat nou zou leuk is? 

De kauwende kaken vallen even stil, je ziet de ogen ten hemel draaien en de gedachtewolkjes boven de hoofden schrijven: "nee hè, weer zo'n idioot". 

En ja hoor, de smartphone komt al uit de achterzak en voor je het weet zit iedereen plichtmatig naar het schermpje te kijken met grafiekjes en en te luisteren naar een uitgebreide uitleg over seizoen verschillen, instraling, oriëntatie, hoeken en schaduwwerking. 

Nog een kopje koffie? Graag en doe er maar een scheut cognac bij.Geen dak? Toch zonnepanelen!


Nu is er een grote groep Nederlanders die verstoken blijft van al dit plezier. En die wonen vaak in de grotere steden. Mensen zonder een dak of mensen met een lastig dak. 

Voor die mensen hebben we zogenaamde collectieve zonnedaken. Dat zijn vaak daken van gebouwen met een zo groot mogelijk dak, vaak plat, waar het lokale buurt initiatief zonnepanelen op heeft gelegd. En deze dan aanbiedt aan mensen in de buurt.In Den haag hebben we best veel van die daken. In de Vogelwijk zijn ze er mee begonnen. Met twee zonnedaken op twee scholen. Als gauw volgde het Regentessekwartier en het Statenkwartier. En later nog Bezuidenhout, het centrum en onlangs Bloemen en Bomenbuurt.

De klimaatgekkies

Allemaal kleine energiecoöperaties met enthousiaste besturen en enthousiaste deelnemers. Op die manier zijn ongeveer 2500 zonnepanelen gelegd op iets van 10 daken. Scholen, sporthallen, theaters, een museum en zelfs op een gebouw van een verzekeringsmaatschappij. En dat in een periode van ongeveer 6 a 7 jaar. Je zou zeggen, als er dan zoveel enthousiasme is, waarom zijn er dan niet veel meer daken belegd met zonnepanelen? Staand op een dak bij ons in de wijk heb je meestal een prachtig uitzicht over veel daken. Meestal platte daken en in meerderheid zonder zonnepanelen. 

Terwijl energie opwekken met een zonnepaneel zo eenvoudig is. Je koopt een paneel, er zitten twee draadjes aan. Je sluit een lampje aan en ziedaar energie. Gratis en voor niets. Tja de techniek is niet erg ingewikkeld. Toch blijkt het realiseren van zo'n zonnedak, een stroperig en moeizaam proces wat de nodige volharding vergt. Het lastigste is om met een dak eigenaar tot overeenstemming te komen om het dak te mogen gebruiken. Als dat lukt, moet je een huurovereenkomst afsluiten, een recht van opstal vestigen, statuten opstellen, bij de notaris langs, een bestuur benoemen, offertes opvragen, alles laten installeren, technische problemen oplossen, mensen werven. 
Het kost gewoon heel veel tijd, energie en doorzettingsvermogen om dit voor elkaar te krijgen. Je hebt daarvoor mensen nodig die het brandmerk "klimaatgekkie" op het voorhoofd hebben staan.En nu het goede nieuws!! 

Ja, we hebben weer een dak in onze wijk!! En misschien niet eentje, maar wel twee. Alles nog met een aantal slagen om de arm. Niets is zeker totdat ze er echt liggen.

Het afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat


Dit gebouw is van de gemeente en wordt gebruikt door de dienst HMS (Haagse Milieu Services). Het dak heeft een zogenaamde zaagtand constructie en kent tien kleinere daken. Vier van die daken zijn al belegd met zonnepanelen van de gemeente. Onze coöperatie Haags Opgewekt is van plan om zonnepanelen op de zes andere daken te leggen. Op dit moment is de inschatting dat er ruimte is voor ongeveer 378 zonnepanelen.


Het dak van de Uniper Energiecentrale

Er wordt al langere tijd met de directie van Uniper gesproken over het plaatsen van zonnepanelen. Er is nog geen formeel akkoord gegeven, dus alles is nog onder voorbehoud. Het zou een prachtig resultaat zijn als een lokale coöperatie als Haags Opgewekt zonnepanelen mag leggen op het dak van een bedrijf in de eigen wijk. Op die manier wil Uniper iets terug doen voor de wijk. Uniper ziet dit als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil hiermee ook een bijdrage leveren aan de energie transitie in Den Haag. 

Het zou een enorme steun zijn voor de burgerparticipatie in onze wijk. Naar schatting past er op dit dak ongeveer 520 zonnepanelen.

Verticale zonnepanelen aan de kade van het verversingskanaal

Dit is wel een heel bijzonder verhaal. Zoals misschien bekend is coöperatie Haags Opgewekt één van de deelnemers in de prijsvraag van de gemeente. De Energie uit de wijk Challenge. Ons ingebrachte idee is om zonnepanelen verticaal aan de kade van het verversingskanaal te hangen. 

Dit project gaat echter niet door (!). Het prijswinnende idee is afgekeurd door de welstandcommissie van de gemeente. Met op zichzelf begrijpelijke argumenten. Toch wel een beetje vreemd dat je met een prijs van de gemeente op diezelfde gemeente wordt afgestuurd voor het aanvragen van een omgevingsvergunning waarna de gemeente de aanvraag afkeurt. Een logica die niet door elke burger te volgen is.

Echter niet getreurd. We zijn ondertussen bezig om mogelijke alternatieve gevels in beeld
te brengen en na te gaan of we die kunnen gebruiken.

De postcoderoos en andere moeilijke zaken

Er bestaat een regeling die het mogelijk maakt om inkomsten te behalen op zonnepanelen die niet op je eigen dak liggen. Het zonnedak moet dan wel in een aanpalende postcode van je eigen adres liggen. Zo zit de regeling nu eenmaal in elkaar. De regeling heeft voordelen maar ook nadelen. Nu wil het geval dat de regeling per 1 januari 2021 gaat veranderen. Er worden verbeteringen doorgevoerd, maar naar het er nu uitziet wordt de regeling financieel slechter dan de huidige regeling.

Om die reden hebben we haast !!
We willen kijken of we de twee bovengenoemde daken nog voor 
het einde van het jaar kunnen
realiseren.

Zoals u ziet, de klimaatgekkies zijn helemaal los en niet meer tegen te houden.
Als dit allemaal lukt, slaan we een deuk in een pakje boter. Maar rustig aan want dan breekt
het lijntje niet. Het meest concrete op dit moment is het afvalbrengstation.
Schrijft u allen (zo spoedig mogelijk) in als u belangstelling heeft. 
De details zijn nog niet bekend, maar zo gauw zaken meer concreet worden, zullen we dat bekend maken. Ons streven is om voor het eind van dit jaar minimaal één van de genoemde zonneprojecten
operationeel te hebben.

U kunt zich inschrijven via deze LINK of scan met uw telefoon deze QR code.

 
Reacties